Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 69

Mô Tả Dự Án

I looking at having an app created for Apple & Android OS

the app will be a database of car information.

The client will search for there car by - Year then Model then Make.

then after there car type loads up there will be a list of information for them to click on from Aircon, Wiring, Servicing and so on.

I will need a backend where i can create, edit and delete information

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online