Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $940 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I looking at having an app created for Apple & Android OS

the app will be a database of car information.

The client will search for there car by - Year then Model then Make.

then after there car type loads up there will be a list of information for them to click on from Aircon, Wiring, Servicing and so on.

I will need a backend where i can create, edit and delete information

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online