Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 86 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4002 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

DO NOT BID IF YOU CANT MAKE A POC or PROOF OF CONCEPT

Need to make an App with integration with 3 payroll API an admin panel and capability to logout of the app when user uses any other app.

Details of the POC

Step 1 - User login to app.

2. User minimize the app

3. User is loged out of the app

4. User login again to the app

5. User gets a phone call

6. User is logged out of the app.

7. When the user is loged out admin should be notified.

VERY IMPORTANT - DO NOT BID IF YOU CANT MAKE A POC or PROOF OF CONCEPT

Rest of the details I will discuss if I am interested in working with you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online