Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3000 - $5000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 87

Mô Tả Dự Án

DO NOT BID IF YOU CANT MAKE A POC or PROOF OF CONCEPT

Need to make an App with integration with 3 payroll API an admin panel and capability to logout of the app when user uses any other app.

Details of the POC

Step 1 - User login to app.

2. User minimize the app

3. User is loged out of the app

4. User login again to the app

5. User gets a phone call

6. User is logged out of the app.

7. When the user is loged out admin should be notified.

VERY IMPORTANT - DO NOT BID IF YOU CANT MAKE A POC or PROOF OF CONCEPT

Rest of the details I will discuss if I am interested in working with you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online