Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥4135 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥80 - ¥240 CNY
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Video stream in IPhone:

I expect about UI Design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online