Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3853 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

We already have technical requirements, designed mockups and backend API, also we already have 50% app development completion. Now we are looking for somebody, who can finish the development of native iOS app, according to mockups, API and technical requirements.

iOS required skills:

1. Objective C

2. Networking (AFNetworking)

3. Reporting (TestFlight)

4. Database (MagicalRecord)

5. JSON (JSONModel)

6. Dependency management (CocoaPods)

If there is, please, send us a list of published applications on AppStore.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online