Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1340 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I want FULL Jailbreak (rememeber FULL jailbreak) on my iphone 6 128gb . Indian version 9.3.1..either do it through remote desktop sharing or tell me step by step guide with required tools.. I dont mind..I just want to jaibreak my iphone ...

Kindly bid ur price

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online