Đã hoàn thành

Write an iPhone application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi RajniShrivastava với giá ₹75000 INR trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I have an android application and want to make a replica of it for iphone.

It is a digital wallet application and api based integration . UI and icons would be made available and development is needed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online