Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 128 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4137 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

We need a sport social application. Classical and facebook login, search nearby places in google maps.

We also need server site development.

Waintg your proposals and questions

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online