Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹22941 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am an app developer and have put my apps up on app store and google play store. But i want someone to add some features to my app which I dont know how to add. The features that I want to add should be just in the app store and my app is coded using objective c and not swift. I will be searching for programmers and grapgic designer and the best would be if you are both. Well we will start this project in April.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online