Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 90 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2702 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

looking for a simple app.

I want to help people reach their financial goals. the point is to have a mentoring system where people can keep track of savings.

basically it is an app that shows customers charts of their current savings and how much is left. very simple interface.

after the app is tested we can make modification. i want to add my own payment gateway.

nothing too sophisticated.

publish on ios and android

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online