Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 90

Mô Tả Dự Án

looking for a simple app.

I want to help people reach their financial goals. the point is to have a mentoring system where people can keep track of savings.

basically it is an app that shows customers charts of their current savings and how much is left. very simple interface.

after the app is tested we can make modification. i want to add my own payment gateway.

nothing too sophisticated.

publish on ios and android

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online