Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₫700000 - ₫5500000 VND
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

The project includes building a demo iOS application and back-end website. There are 4 main functionalities, which can be seen in the attached file, that need to be shown. I want to build a demo version for the app & back-end website, not a final product.

Deadline is the end of February 2017.

For further discussion, please leave me a message.

Thank you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online