Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 118 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1046 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

Will need an app developer to write up an application similar to offer up with its simplicity and format.

Android App

- IOS APP

- Backed Admin panel

-post development support for any bug

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online