Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $240 - $2000 HKD
 • Tổng Lượt Chào Giá 46

Mô Tả Dự Án

I am looking for someone to design a simple mobile application which functions as a platform for people to ask a simple question. This can be any question. The point is that the person asking the question will be able to filter out, or set the parameters of, the person they wish the question to answered by. Filters would include age, ethnicity, sex, gender, location, etc...

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online