Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã được trao cho Dckumawat với giá €600 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
97
Mô tả dự án

It is regarding a prototype for a native iOS dating app.

With calendar connection -profile page - match making.

database setup- admin php programming and so on.

It is not time critical.

Designs will be provided.

Thank you and best!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online