Write an iPhone application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 98

Mô Tả Dự Án

It is regarding a prototype for a native iOS dating app.

With calendar connection -profile page - match making.

database setup- admin php programming and so on.

It is not time critical.

Designs will be provided.

Thank you and best!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online