Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 86 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $803 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

I need to get done one Iphone app which will be similar to the one i have already published.

I dont have source code, but i can give you link and name of published app.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online