Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2641 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min ₹2500 INR / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Need to make an RSS feed reader similar to feedly using ReactJS.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online