Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $349 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I am looking for an iOS developer with experience with Notification Center.

I am looking to track a few events within my app.

In particular, I am trying to how long the screen is unlocked or some correlate.

I want the total time tracked for the screen locked/unlocked even when our app is not open.

This time would need to be able to read and presented to the user.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online