Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 129 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $807 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
129
Mô tả dự án

Create a mobile application for trading purposes, where you could post a picture of such product with its title and description. Users could create accounts to buy and sell items to each other with a small percentage fee to benefit the app owner from all trades.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online