Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 74 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1606 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Hello ,

I want to work an application for the iPhone and Android,

Clone application Uber or cream

Or like this application

[url removed, login to view]

Contains application for driver and passenger of Yvonne,

And apply for driver and passenger for Android

The Website contains Scripts panel to control the application of a fully

Date way be by phone number and activation via message

Better to have the application for the client similar to the following application

[url removed, login to view]

With the change of the application language to Arabic, currencies and determine the application and calculation of the trip in kilobytes

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online