Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 135 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2312 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
135
Mô tả dự án

Hi this is my 1st time here I need urgent work . I need mobile application for my clients website [url removed, login to view] .uk , service pages, Browse pages , contact us form and order now form in working conditions. There will be no change in content you have to design complete responsive & user friendly application design. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online