Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM91 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Continue developed an iPhone and Android mobile apps using VIZIapps.

I've did halfway of the apps, now searching a developer to complete it.

Design already done, navigation already done. Only CODING and database management to be completed.

- Google spreadsheet as Data

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online