Write an iPhone application

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Continue developed an iPhone and Android mobile apps using VIZIapps.

I've did halfway of the apps, now searching a developer to complete it.

Design already done, navigation already done. Only CODING and database management to be completed.

- Google spreadsheet as Data

Thanks.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online