Đã đóng

Write an iPhone application

Dự án này đã nhận được 123 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €490 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
123
Mô tả dự án

We need an Android and an IOS app developed.

The app will use google maps. My product locations will be marked on that map. Users will simply have to open the app to find the nearest location.

The plan is open the app to a homepage. It will say "find a ..." and then it will go to the map.

Please send me quotes and examples of past work.

Simplicity and quality is highly important.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online