Còn mở

Write an iPhone application

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $231 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am looking to have someone build an app that will act as a finance robo-advisor and take input from the client and then suggest the best portfolio for them depending on their goal and intended reach. Design is very important for this and I am building this MVP on a very tight budget. I will provide the back end stuff on how the app will come to specific suggestions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online