Đã đóng

Write an iPhone application - Live Streaming App

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $682 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Hello,

I am seeking an experienced App developer to help me build a live video streaming app. If you are interested, I will explain more about the project privately.

I need an app that can live stream iPhone camera video to multiple websites/platforms at once. This is a long term project that will become a full-time/long term job for the right freelancer. I am open to any ideas & pay rates. More information upon request.

I look forward to working with you!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online