Write an iPhone application - POF clone

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 78

Mô Tả Dự Án

I need a clone of POF (plenty of fish). Same functions. Only thing that would change would be logo and colors.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online