Đã đóng

Write an iPhone application (Social Media)

Dự án này đã nhận được 66 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1039 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 AUD
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

I need somebody to write and design an iPhone social media application which allows users to message each other in a cool-looking way.

I'll tell more to the awarded freelancer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online