Write an iPhone application to register and share your position

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 116

Mô Tả Dự Án

Hello,

I would like to create an app for iPhone. It must have:

- User registration with name, last name, username, email and password

- Login / Logout

- Registration of the user's location

- Display of positions recorded by other users on the map

- Navigate to the user's selected location on the map

- Registration of the time provided on arrival at destination

- Search for locations saved by other users, in a user-defined radius

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online