Đã đóng

Write an iPhone application to register and share your position

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €667 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

Hello,

I would like to create an app for iPhone. It must have:

- User registration with name, last name, username, email and password

- Login / Logout

- Registration of the user's location

- Display of positions recorded by other users on the map

- Navigate to the user's selected location on the map

- Registration of the time provided on arrival at destination

- Search for locations saved by other users, in a user-defined radius

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online