add Access-Control-Allow-Origin header to all link in webview -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

Hello Friends

I have android webview app. I want you to add "Access-Control-Allow-Origin: *" header value to all links which load. but point is you should add this to header with android java code. i cant add this header to original source.

I am php programmer. I think you will write one line but i dont know how. and I need this now. you can do we can finish this job now.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online