Đã đóng

add Access-Control-Allow-Origin header to all link in webview

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello Friends

I have android webview app. I want you to add "Access-Control-Allow-Origin: *" header value to all links which load. but point is you should add this to header with android java code. i cant add this header to original source.

I am php programmer. I think you will write one line but i dont know how. and I need this now. you can do we can finish this job now.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online