Đã đóng

An android app need to be done quickly!

Dự án này đã được trao cho shubhi8982 với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need an Android app to be fully built. It's a app enable people to share their views of the popular public events. Main functions would include uploading events, recycled comments view, recommend the hottest topics, and group feature.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online