Đã đóng

android gallery

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $153 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

i just need a simple android gallery which will open image when i write image name..

basically i have a personal software which have option to select file from gallery or any other app which behave as gallery like f-stop or quickgallery.. but in most of galleries i need to open them and select image manually by name or by picture but i want to write only name.. like i open my software select upload pic.. it will open gallery software i write name press ok and image will be selected

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online