android gallery

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

i just need a simple android gallery which will open image when i write image name..

basically i have a personal software which have option to select file from gallery or any other app which behave as gallery like f-stop or quickgallery.. but in most of galleries i need to open them and select image manually by name or by picture but i want to write only name.. like i open my software select upload pic.. it will open gallery software i write name press ok and image will be selected

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online