Còn mở

app launch on IOS - open to bidding

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $34 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

app developer, skilled swift coder, experience with apple store, itunes connects, is in advance level, ready for deployment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online