Đã đóng

AR application

Dự án này đã được trao cho uday18 với giá $299 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Brief:

There's a photo of me riding a pony

I use the app to look at the photo and a video of me riding the pony plays where the photo is supposed to be

I move the camera and the video moves along to where the photo is.

I would like this to happen for multiple videos (not just of me riding a pony)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online