AR application

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Brief:

There's a photo of me riding a pony

I use the app to look at the photo and a video of me riding the pony plays where the photo is supposed to be

I move the camera and the video moves along to where the photo is.

I would like this to happen for multiple videos (not just of me riding a pony)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online