Đóng

Eu based iPhone devs - we need a front end, and a back end plus Api.

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £683 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I already have a design for it, I just need it to be built.

We are looking for a EU (for the time zone) based developer to help us on an equity basis.

Thank you.

No bids will be accepted from devs outside the EU. Thank

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online