Đã đóng

Überarbeitung einer bestehenden Android-Anwendung

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $502 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Es geht um eine Android App, die bereits erstellt wurde (mit Android Studio). Diese App hat ein paar Bugs, die korrigiert und an verschiedenen Stellen optimiert werden müssen.

Arbeitsaufwand ist nicht perfekt ausgerechnet. Zukünftige Zusammenarbeit für die weitere Pflege der App ist gewünscht.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online