Đã đóng

bug fix and improvement of an android and ios app - 21/03/2017 08:54 EDT

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $249 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

MIA is an existing app and php platform currently working which handles the communications between nursery schools and parents. We want to improve and fix bugs in both native android and ios apps.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online