Đã đóng

build a website and an android app

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹23243 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I want to create an easy handling website and an android app which is helpful for user (student, salesman, manager, agent, electrician, carpenter, plumber, astrologer, pandit purohit, artist, painter exedra) , to upload his profile for job and one recruiter or needy can find easily find according his requirement

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online