Còn mở

QR code scanner for Android and iOS

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €417 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

We are looking for a developer to create a QR code reader for both Android and iOS. The app is expected to have all the reader functions that are found in all the other QR scanners on Google play. The app will also need a splash screen (retrieve a image from our server) and have a spot for ads. Also this spot to be retrieved from image from our server.

Job is completed when src code and app files are delivered.

We expect the project to be completed within your bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online