On demand healthcare App and web services

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 91

Mô Tả Dự Án

On demand healthcare app with two functions

Features are :

1- Home delivery of Medicine (Uber like)

2- Telemedicine ( in app chat/ Audio/ Video)

Users are:

1- Patients

2- Pharmacy front office (Dispenser)

3- Delivery agent ( Could belong to the pharmacy or independent)

4- Doctors

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online