Còn mở

on demand service app

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $942 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I need an Android app. Hello my name is Solomon I am in need of a service app that allows for the contractor to not only upload info branding of company information about the company as well as price but I need a service app that will allow the provider to upload audio & video as well as pictures. I would like to branding of the the app to be easily interchangeable as far as logo aswell as service categories. I would like the app to allow for email social media and text msg link. I need it to be efficient for business with all legal documents included I may be missing a few Necessities looking forward to doing great business together in the future. Thank You

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online