Đã hoàn thành

I have check lists that i have on excel that I would like to be able to use on a ipad pro that I am going to purchase

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bsbrajmohan25 với giá $2000 USD trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Right now I have excel checklists that I print out to use for my contracting company, I would like to be able to use the checklists on an ipad pro and save the data and dates, I would also like to customize the lists or add on to an existing list.

I would also like to be able to set up a calendar to schedule each job separately and have one main calendar that shows everything scheduled for that week, month etc.

And lastly I would like to be able to track each job for each day with who was there as far as my employees or sub contractors and have a summary for each job

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online