I have check lists that i have on excel that I would like to be able to use on a ipad pro that I am going to purchase

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

Right now I have excel checklists that I print out to use for my contracting company, I would like to be able to use the checklists on an ipad pro and save the data and dates, I would also like to customize the lists or add on to an existing list.

I would also like to be able to set up a calendar to schedule each job separately and have one main calendar that shows everything scheduled for that week, month etc.

And lastly I would like to be able to track each job for each day with who was there as far as my employees or sub contractors and have a summary for each job

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online