Đã hoàn thành

html5 videoplayer fullscreen problem and adsense integration

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mrzhevskiy với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Hello Friends

I have little bit problem in my android app. My problems are under.

1- My application does not play embed video players as fullscreen. I dont know why. Normal player is working but full screen is not working. First problem this problem should be fixed.

[url removed, login to view]

2- When user press full screen button; I want adsense ads must open before user watching video. this ad must wait for x seconds or if user click ads video will start to play immediately. example ads is under.

[url removed, login to view]

my debug apk : [url removed, login to view]

I need this project finish until evenning.

Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online