html5 videoplayer fullscreen problem and admob integration

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Hello Friends

I have little bit problem in my android app. My problems are under.

1- My application does not play embed video players as fullscreen. I dont know why. Normal player is working but full screen is not working. First problem this problem should be fixed.

[url removed, login to view]

2- When user press full screen button; I want adsense ads must open before user watching video. this ad must wait for x seconds or if user click ads video will start to play immediately. example ads is under.

[url removed, login to view]

my debug apk : [url removed, login to view]

I need this project finish until evenning.

Thank you

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online