Đã đóng

html5 videoplayer fullscreen problem and admob integration

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Hello Friends

I have little bit problem in my android app. My problems are under.

1- My application does not play embed video players as fullscreen. I dont know why. Normal player is working but full screen is not working. First problem this problem should be fixed.

[url removed, login to view]

2- When user press full screen button; I want adsense ads must open before user watching video. this ad must wait for x seconds or if user click ads video will start to play immediately. example ads is under.

[url removed, login to view]

my debug apk : [url removed, login to view]

I need this project finish until evenning.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online