Đã đóng

iOS App - Need Backend Services Setup

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $638 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I already have a fully created and fully functioning iOS app.

I was running this app with backend services through [url removed, login to view]

I would like to redirect the backend services to a different cloud service such as Amazon Web Services.

The app is quite simple.

Only 3 pages.

The first page is a user login page.

The app is already on the app store.

I am looking for someone that is experienced with iOS app creation that can help me setup backend cloud services and repoint my app to these databases.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online