Đã đóng

iOS App - 7 easy views for entering boat data

Dự án này đã được trao cho danhhgl với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Further development of an existing iOS App written in SWIFT. Need 7 additional views for entering data and a picture. Communication with server is done via Rest. View design is provided. API is available and documented. User-Login/Authentication/Authorization is done via OAuth2.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online