Đã đóng

iOS Developer: Need help compiling the iOS Jailbreak tweak Veency for iOS 10.1.1

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $323 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I'm trying to get Veency working with the latest beta version of the iOS semi-untethered jailbreak iOS 10.1.1 on iPhone 7 and iPhone 7 Plus. Currently Veency only works after initially jailbreaking the device then and it stops listening. Need someone with experience compiling jailbroken tweaks using Theos.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online