Đã đóng

iPhone and Android app

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22286 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11250 - $22500 MXN
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I need an app for iphone, android and tablets (iPad and others) with simple buttos for call content for my website, option for alerts,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online