iPhone and Android app

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $11250 - $22500 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 76

Mô Tả Dự Án

I need an app for iphone, android and tablets (iPad and others) with simple buttos for call content for my website, option for alerts,

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online