Còn mở

iPhone application to download mp3 files and play them

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $339 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $400 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

As the title says, I need an iPhone app that allows users to download audio files and play them, the list of files will be provided by me.

- List of available files.

- Viewcontroller to show downloaded files.

- Users can play files online if they don't want to download them.

- Delete downloaded files.

Type "Kindo mp3 downloader" in the bid to know that you reached here.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online