Đã đóng

iPhone/iPad App

Dự án này đã nhận được 100 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1676 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

I need an iPhone app. I would like it designed and built. I want to make a video recording app with a few special requirements. Mainly I want to do loop recording while buffering and waiting for a trigger in order to store only short videos. Hopefully this could be done at normal and higher frame rates. There are a few other easy requirements but that is the bulk of it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online