Đã đóng

iPhone/iPad App

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM38778 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM16500 - RM35000 MYR
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I would like to build a social poker application using play chips with some additional features such as coaching. I would like it to be running on iPhone, iPad and android.

It should use unity3d engine.

Details can be discussed further

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online