Còn mở

iPhone/iPad App

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM38778 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM16500 - RM35000 MYR
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I would like to build a social poker application using play chips with some additional features such as coaching. I would like it to be running on iPhone, iPad and android.

It should use unity3d engine.

Details can be discussed further

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online