Đã đóng

iPhone/iPad App

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $691 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I would like to create a live video for main users to stream their video live and create a rechargeable account so that they can sent a gift like a flower or even a nice built car as a gift to show the support for the person who is doing the live stream and create a cost for recharging the supporter/viewer. Viewers can chat with the main broadcaster via type messages and broadcasters can block or report the viewer or any illegal or spamming to their account. At the end of the broadcast, broadcasters who received the gift from the supports will have a percentage of the gift that the viewer paid to recharge their accounts. More infor please message me please thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online